Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
print Консултации › Еднократни услуги и консултации|принтирай 

Данъчни консултации

(безплатна услуга за  потенциални клиенти за абонаментно обслужване)

 

Във връзка с регистрация и пререгистрация на фирми /създаване на нови дружества, ЕТ/ - безплатната услуга е валидна за настоящи клиенти, ако инициативата е наша, а за всички останали потенциални клиенти са валидни настоящите оферти - регистрация на дружества и регистрация на ЕТ;

Във връзка с регистрация на промени по партидата на търговеца към Агенцията по вписванията - безплатната услуга е валидна за настоящи клиенти, ако инициативата е наша; 

Във връзка с  регистрация  по ЗДДС;

Публикуване на ГФО в АПВ;

Регистрация на всичко необходимо пред БНБ;

Регистрация по ЗБУТ в ГИТ;

Регистрация в Комисията за Финансово разузнаване;

По повод разясняване на данъчни и регистрационни ангажименти на задължените лица;

По намаляване на данъчната тежест;

 

Трудово-правни консултации

(безплатна услуга за  потенциални клиенти на абонаментно обслужване)

По  изготвяне на граждански и трудови договори

По ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ)

По подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки

Във връзка с ревизии на НОИ

Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и сключване на договори

По подготовка за подаване на документи в бюрата по труда

По ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски


Административни услуги

 

В условията на непрекъснати промени се стремим да намалим до минимум ангажиментите на нашите клиенти. За целта предлагаме следните административни услуги :
1. Събиране на документи от клиента в удобно за него време и място;
2. On-line банкиране;
3. Подаване на документи към съответните институции по електронен път;
4. Издаване на актуални състояния, ликвидация и несъстоятелност, липса на задължения, копие от ГДД;

             
 

 


 С уважение : Христин Панайотов

 

 

 

 

 

 

 

Partner Company


Stemil BG Ltd